Οικονομικά μέτρα πολιτικής 2015-σήμερα

Πρόταση Στρατηγικής για την Ανάπτυξη

2.03Kviews

ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(Πρόταση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής – ΚΥΣΟΙΠ, Ιούλιος 2015)

Δείτε εδώ

Leave a Response