Τελευταία άρθρα

ΔημοφιλήΤελευταία άρθρα

Προτεραιότητες μετά το 2015 και δράσεις στη Β΄ Θεσσαλονίκης

   Παρά τις όποιες δυσκολίες ταμειακού χαρακτήρα, καταφέραμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ)να πραγματοποιήσουμε τις ζωτικές πληρωμές της χώραςκατά...
1 2
Page 1 of 2