Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ή να θέσετε ερωτήσεις παρακαλώ τηλεφωνήστε στο 6972 555051 ή χρησιμοποιείστε το ακόλουθο email: dimitris.mardas.prof@gmail.com