Στα παρακάτω links θα βρείτε χρησιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις να χαράξουν την εξαγωγική τους στρατηγική.
(Τα στοιχεία είναι αναρτημένα και στο site του Υπουργείου Εξωτερικών agora.mfa.gr)

1. Αλλοδαποί Εισαγωγείς και Διανομείς Ελληνικού Εξαγωγικού Ενδιαφέροντος

2. Ανάλυση ανά κλάδο-προϊόν του εισαγωγικού εμπορίου κρατών, που βοηθά στη χάραξη στρατηγικής των Ελλήνων εξαγωγέων

3. Καταστήματα DELICATESSEN σε 70 χώρες

4. Ενίσχυση του θεσμού της υπεργολαβίας