Στα παρακάτω links θα βρείτε χρησιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις να χαράξουν την εξαγωγική τους στρατηγική.

1. Αλλοδαποί Εισαγωγείς και Διανομείς Ελληνικού Εξαγωγικού Ενδιαφέροντος

2. Ανάλυση ανά κλάδο-προϊόν του εισαγωγικού εμπορίου κρατών, που βοηθά στη χάραξη στρατηγικής των Ελλήνων εξαγωγέων

3. Ενίσχυση του θεσμού της υπεργολαβίας