2008

ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ: ΤΟ ΧΑΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

1.75Kviews

Ο νέος Νόμος-πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) εφαρμόζεται σταδιακά μετ ́ εμποδίων. Ήρθε η ώρα της εφαρμογής του στο χώρο της ελεύθερης διανομής των συγγραμμάτων. Το Υπουργείο σε εγκύκλιό του θεωρεί ότι τα 36,8 εκατομμύρια που δαπανώνται με σκοπό τη εν λόγω διανομή είναι πολλά!. Οπότε, με τις ρυθμίσεις που προτείνει εκτιμά ότι θα πραγματοποιηθούν οικονομίες. Εδώ όμως εκφράζονται πολλές επιφυλάξεις.

Πράγματι, με τον παλαιότερο Νόμο ο διδάσκων μπορούσε να διανείμει το πολύ δύο συγγράμματα ανά μάθημα ένα κύριο και ένα βοήθημα. Με το νέο, σύμφωνα με την διατύπωση του δίνεται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (Άρθρο 7 του Π.Δ.226) κάθε διδάσκων μπορεί να διανείμει…όσα επιθυμεί χωρίς το παραμικρό όριο σελίδων!. Δε γνωρίζουμε τι είχε στο μυαλό της η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αυτό όμως που προκύπτει από το Π.Δ είναι το αντίθετο από αυτό που επεδίωκε δηλαδή την εξοικονόμηση πόρων. Προφανώς το εν λόγω άρθρο γράφθηκε με τη συνήθη προχειρότητα.

Προβλέπεται μια γραφειοκρατικότατη διαδικασία διανομής, κατά την οποία οι φοιτητές κατ ́ αρχάς οφείλουν να επιλέξουν ένα από τα συγγράμματα που προτείνονται από το διδάσκοντα. Ακολούθως οφείλουν να δηλώσουν την επιλογή τους στη Γραμματεία του Τμήματος τους και τέλος η Γραμματεία πρέπει να στείλει στους εκδοτικούς οίκους τους ονομαστικούς καταλόγους των φοιτητών, που επέλεξαν το όποιο μάθημα.

Κάθε εκδοτικός οίκος οφείλει να διανείμει τα επιλεγέντα συγγράμματα εντός δυο μηνών από την έναρξη του εξαμήνου. Αυτό σημαίνει ότι οι εκδοτικοί οίκοι των Αθηνών παραδείγματος χάρη θα συγκεντρώσουν τις εν λόγω (εκατοντάδες) λίστες από όλες τις Γραμματείες των Τμημάτων όλης της χώρας και ακολούθως θα αποστείλουν αυτές τις λίστες, μαζί με τα βιβλία, στα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία που έχουν σε όλη τη χώρα, τα οποία ακολούθως θα διανείμουν τις ποσότητες των βιβλίων που έχουν οριστεί, μέσω των καταλόγων! Και όλα αυτά μέσα σε δύο μήνες!

Eρχόμαστε στα θέματα ουσίας: Οι φοιτητές λοιπόν καλούνται να επιλέξουν, πριν την έναρξη του μαθήματος, το εγχειρίδιο της επιλογής τους. Πρώτη ερώτηση: συχνά ο φοιτητής δεν κατανοεί τον τίτλο του μαθήματος πριν την έναρξη της διδασκαλίας του. Οπότε με τι κριτήρια θα επιλέξει το όποιο εγχειρίδιο; Ουδείς γνωρίζει. Δεύτερο πρόβλημα:: Σε ορισμένες περιπτώσεις η δωρεάν διανομή του βιβλίων παύει να υφίσταται (Άρθρο 10 του Π.Δ). Αυτό έχει προκαλέσει την εύλογη αγανάκτηση των φοιτητών χωρίς να προκαλεί αξιόλογες οικονομίες.

Ο νέος τρόπος διανομής βιβλίων δεν αλλάζει την υφιστάμενη πρακτική, απλά εισάγει μια μοναδική σε έκταση γραφειοκρατία χωρίς να οδηγείται είτε σε οικονομίες είτε σε σύγχρονα βιβλία. Εκλείπουν από το νέο Νόμο-πλαίσιο όλες εκείνες οι διατάξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη βελτίωση του νέου συστήματος. Έτσι αν ένας διδάσκων θέλει να διανείμει βιβλία 3000 ή 4000 σελίδων ανά εξαμηνιαίο μάθημα, μπορεί να το κάνει. Αν επίσης θέλει αν διανείμει σύγγραμμα που γράφηκε το … 1950 και δεν ανανεώθηκε ποτέ η ύλη του, πάλι μπορεί να το κάνει! Αν τέλος θέλει

να κατευθύνει τους φοιτητές προς ένα συγκεκριμένο σύγγραμμα, όπως παλαιότερα, επίσης μπορεί να το κάνει.

Ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σε θέματα διδασκαλίας-εξετάσεων που εφαρμόζεται διεθνώς σε προπτυχιακό επίπεδο, εκλείπει παντελώς από το νέο Νόμο. Εμφανώς ο νέος Νόμος-πλαίσιο συγχέει τις πρακτικές που ακολουθούνται σε μεταπτυχιακό επίπεδο με εκείνες που ισχύουν σε προπτυχιακό σε θέματα σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα βιβλία από τους φοιτητές. Αποτέλεσμα… οψόμεθα το Σεπτέμβριο.

Leave a Response