2010

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

1.31Kviews

Ο πρώτος πυλώνας, η πολιτική διαχείρισης των περιορισμένων πόρων του προϋπολογισμού είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Τα δυσάρεστα όμως, αν και αναγκαστικά, μέτρα που προτείνονται έχουν βραχυχρόνια ισχύ.

Το ζητούμενο από εδώ και μετά είναι ο δεύτερος εκείνος πυλώνας που θα αυξήσει τη πίττα της οικονομίας με τη βοήθεια:

Της αλλαγής του τρόπου χρηματοδότησης των δράσεων του ΕΣΠΑ. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών κανόνων, έχει προ πολλού συμφωνηθεί με την Επιτροπή η χρηματοδότηση των προβλεπομένων δράσεων του ΕΣΠΑ κατά 100% από την ΕΕ έως το 2013. Η χωρίς λοιπόν εθνική συμμετοχή στις επενδυτικές δαπάνες αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο, που δεν το είχαν άλλες χώρες, οι οποίες οδηγήθηκαν είτε μέσω ΔΝΤ είτε από μόνες της σε μια πολιτική περιστολής των δημοσίων δαπανών. Αν δε ενεργοποιηθεί το αναπτυξιακό αυτό σκέλος άμεσα, ελλοχεύουν κίνδυνοι ικανοί να ‘τινάξουν στο αέρα’ τα μέτρα του πρώτου πυλώνα

Των ξένων επενδύσεων. Η κοσμογονία των αλλαγών που χρειάζονται για το σκοπό αυτό σε θεσμικό επίπεδο (π.χ. χρόνος έγκρισης νέων αιτήσεων επενδύσεων) ή σε επιχειρησιακό, (‘κυνήγι’ ξένων επενδυτών) αποτελεί ζήτημα ζωτικής προτεραιότητας. Ο οργανισμός προσέλκυσης επενδύσεων, ο Invest in Greece να λειτουργήσει κατά τα πρότυπα άλλων επιτυχημένων οργανισμών της Ευρώπης με το ίδιο αντικείμενο, ψάχνοντας σε όλο τον πλανήτη για επενδυτές (και όχι περιμένοντας τους επενδυτές) και επιταχύνοντας το χρόνο έγκρισης μιας νέας επένδυσης. Δεν είναι δυνατόν στο Ιράν να λειτουργεί πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης μιας αίτησης για επενδύσεις, που εγκρίνεται σε μόνο δύο μήνες ενώ στη Ελλάδα ο χρόνος έγκρισης μας ξένης επένδυσης είναι άγνωστος!

Μιας πολιτικής εξωστρέφειας, με κεντρικά –όχι όμως μόνα– οχήματα: τη μονάδα που προωθεί την οικονομική διπλωματία του Υπουργείου Εξωτερικών, τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), τον Σύνδεσμο Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και την ΔΕΘ/HELEXPO. Η ΔΕΘ/HELEXPO μπορεί να συνδυάσει δύο γεγονότα: την ταυτόχρονη προβολή προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια διαφόρων θεσμοθετημένων ετήσιων συναντήσεων, εξυπηρετώντας έτσι την αμοιβαία σύσφιξη των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων των συμμετεχόντων με τη χώρα. Αυτές θα πραγματοποιούνται σε αίθουσες πλησίον ή εντός των εκθεσιακών χώρων όπου πολιτικοί και επιχειρηματίες, προερχόμενοι από τις ζώνες ενδιαφέροντος της Ελλάδας και που εντάσσονται στις νέες αγορές του πλανήτη (Βαλκάνια, Εύξεινος Πόντο, Κίνα και Αραβικές χώρες) θα συναντώνται στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη συστηματικά όμως κάθε έτος.

Κεφάλαιο 27 /3/2010

Leave a Response