2010

Το σύστημα προμηθειών υγείας

1.37Kviews

Το σύστημα προμηθειών υγείας εξακολουθεί να καρκινοβατεί. Χρειάζονται πολιτικές κινήσεις χειρουργικού χαρακτήρα και άμεσα, για να εξοικονομηθούν δισεκατομμύρια ευρώ. Στο χώρο των προμηθειών υγείας υπάρχουν έτοιμες λύσεις που αντανακλούν βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών.

Ένα νέο σύστημα προμηθειών υγείας μπορεί να στηθεί μέσα σε μια νύκτα –αν και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολή– καθώς τα συστατικά του στοιχεία υφίστανται, λείπει μόνο η σύνδεσή τους. Αναλυτικότερα δίνεται συνοπτικά η ακόλουθη πρόταση για ένα σύγχρονο τέτοιο σύστημα με τέσσερις απλές κινήσεις:

1- Επιστροφή στα ΠεΣΥ (Περιφερειακά Συστήματα Υγείας). Τα ΠεΣΥ θα υλοποιούν τους διαγωνισμούς προμηθειών, με τον τρόπο που προβλεπόταν από τον σχετικό Νόμο της περιόδου του 2001 (νόμος 2889/2-3-2001). Αποτελούσαν ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ενός πετυχημένου συστήματος προμηθειών ανά γεωγραφική περιφέρεια. Η ολοκληρωτική λειτουργία τους απαιτεί την αγορά ενός απλού προγράμματος logistics που υπάρχει στην αγορά.

2- Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) θα συντάσσει τις προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης των προδιαγραφών, έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί το 2001, λύση που είναι αναρτημένη αλλά ανενεργή στην ιστοσελίδα της.

3- Η ΓΓΕ θα αναλάβει τη διαρκή επιμόρφωση όλων των υπαλλήλων που εμπλέκονται με προμήθειες υγείας. Το προσωπικό και επιμορφωτικό υλικό υπάρχει για τη συγκεκριμένη δουλειά και είναι έτοιμο.

4- Θα προστεθεί στο σύστημα ένα σύστημα ενστάσεων. Η ΓΓΕ θα παίζει το ρόλο της αρχής, σύμφωνα με την υφιστάμενη δομή που ήδη λειτουργεί (υπάρχει μια 5μελής επιτροπή ενστάσεων)και η οποία θα επεκταθεί με περισσότερες επιτροπές ενστάσεων για εξοικονόμηση χρόνου.

Τέλος, θα συνταχθούν ενιαίες φόρμες των νέων μορφών διαγωνισμών που προβλέπει η νέα Οδηγία 18/2004 της ΕΕ για όλους τους φορείς (π.χ διαγωνισμός για συμφωνία πλαίσιο). Αυτό το μέτρο χρειάζεται λίγες εβδομάδες για να ολοκληρωθεί καθώς ήδη έχει αρχίσει η επεξεργασία, εκτός Υπουργείων, κάποιων νέων μορφών διακηρύξεων.

Το ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών ή ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι πανάκεια. Σαφώς διευκολύνουν τη δουλειά κάθε φορέα. Δεν πρόκειται όμως να δώσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα προμηθειών τις κατάλληλες λύσεις αν δεν αλλάξει η όλη αντίληψη με θέμα την διοίκηση του συστήματος προμηθειών υγείας της χώρας.

Leave a Response