Συγγραφικό έργο

Ελλάδα – ΕΟΚ

1.87Kviews
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.


Θεσσαλονίκη, εκδόσεις STUDIO UNIVERSITY PRESS, 1978
.

 

Παρουσίαση του βιβλιου

Στο βιβλίο αυτό επισημαίνονται οι αδυναμίες της ελληνικής γεωργικής παραγωγής ενόψει της ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ. Σκιαγραφούνται οι επιπτώσεις της Συμφωνίας Σύνδεσης Ελλάδας-ΕΟΚ του 1961 στα κυριότερα αγροτικά προϊόντα της χώρας , και προσδιορίζονται οι επιπτώσεις της μελλοντικής ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ στη γενικότερη δομή της παραγωγής και του εισοδήματος των αγροτών