Δελτία τύπουΔημοφιλή

Επισκέψεις σε Κέντρα Υγείας

ÁÈÇÍÁ- ÊïéíÞ óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôçò ÂáëáâÜíç, ôïõ ÌÜñäá êáé ôïõ ÄçìÞôñç Óôñáôïýëç. (Eurokinissi/ÆÙÍÔÁÍÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ)
2.22Kviews

Αθήνα 9/4/2019

 

Ο κ. Δημήτρης Μάρδας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β΄ Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας της Πύλης του Αξιού, ένα Κέντρο που εξυπηρετεί ιδιαίτερα μεγάλο πληθυσμό ασθενών. Το Κέντρο δέχεται από το 2016 και μετά ένα σύνολο επισκεπτών-ασθενών που κυμαίνεται από τους 88-98 χιλιάδες ατόμων κάθε έτος, ενώ μόνο το μικροβιολογικό του εξυπηρετεί άνω των 100 χιλιάδων ασθενών κάθε έτος. Η επίσκεψη αυτή έγινε σε συνέχεια προηγούμενης επίσκεψης στο Κέντρο Υγείας Διαβατών, όπου εκεί τέθηκαν από τη διοίκησή του, κάποια προβλήματα που αφορούν στο κτήριο και στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου. Τα προβλήματα αυτά, που δεν μεταφράζονται σε υψηλές δαπάνες,  τα διαβίβασε ο κ. Μάρδας στον Δήμαρχο Δέλτα τον κ. Φωτόπουλο με σκοπό την επίλυσή τους. Παρόμοιες επισκέψεις, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων, έχει πραγματοποιήσει κατά τον τελευταίο καιρό ο κ. Μάρδας σε Κέντρα Υγείας, που εξυπηρετούν πολύ κόσμο, όπως αυτά της Χαλάστρας και της Θέρμης και Ζαγκλιβερίου.