2009

2009

ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ…

Υπουργό της κυβέρνησης, στο πλαίσιο συνόδου Υπουργών στις Βρυξέλλες κατά την έναρξη του Καλοκαιριού, συνόδευαν οκτώ (!!!) στελέχη του Υπουργείου του. Ανάμεσα σε αυτούς ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας και όχι ένας άλλοι ... έξι σύμβουλοι και συνεργάτες του. Ο Υπουργός νοίκιασε τρεις πολυτελείς Mercedes (class S) – μετά οδηγού - με τιμή ενοικίασης 1.000 ευρώ ημερησίως, ενώ όπως είναι γνωστό, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία διαθέτει τα αναγκαία μέσα αυτοκίνησης για τους Υπουργούς που επισκέπτονται υπηρεσιακά τις Βρυξέλλες καθώς και πολυθέσιο όχημα για τη μεταφορά της συνοδείας του. Και...
2009

ΣΚΟΠΙΑ: H ‘ΤΟΥΡΚΟΠΟΙΗΣΗ’ ΜΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Τα Σκόπια, κινήθηκαν πολύ γρήγορα στο θέμα της σύνδεσής του με την ΕΕ. Ήταν η πρώτη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων που υπέγραψε τη «Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης» με την ΕΕ στις 9-4-2001. Οι διαδικασίες έναρξης του σχετικού διαλόγου είχαν αρχίσει στις 5-4-2000. Η Συμφωνία αυτή τέθηκε σε εφαρμογή, με τη συγκατάθεση της Ελλάδας, στις 1-4-2004. Σε όλο το κείμενο της Συμφωνίας χρησιμοποιήθηκε ο όρος FYROM. Η εμμονή των Σκοπίων να μη αποδέχονται τα όσα έχουν συμφωνηθεί στην Ενδιάμεση Συμφωνία αναφορικά με την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο όνομα, εκτιμάται...
2009Άρθρα

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η αγορά των αγροτικών προϊόντων της ΕΟΚ έπρεπε να οργανωθεί συλλογικά σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ρώμης. Με τα Άρθρα 38-47 η ιδρυτική Συνθήκη της Κοινότητας υιοθέτησε στην ουσία μια Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), με στόχους την αύξηση του εισοδήματος του γεωργού, της παραγωγικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη σταθεροποίηση και τον ασφαλή εφοδιασμό της αγοράς με τρόφιμα και την εξασφάλιση λογικών τιμών για τους καταναλωτές. H ΚΑΠ μεταρρυθμίστηκε αρκετές φορές μετά από κάθε φορά σκληρές διαπραγματεύσεις. Μια πρώτη χλιαρή αναθεώρηση έλαβε χώρα κατά την περίοδο του 1973-75. Κατά τη δεκαετία...
2009

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ενώ οι συζητήσεις για μείωση των δαπανών συνεχίζονται, το υφιστάμενο απαρχαιωμένο σύστημα προμηθειών όχι απλά δεν αγγίζεται αλλά αναπαράγεται, με νέους Νόμους και ρυθμίσεις (όπως αυτών που αναφέρονται προμήθειες υγείας). Οι αποτελεσματικές πολιτικές των προμηθειών του Δημοσίου οδηγούν στην εξοικονόμηση πόρων, στην αγορά προϊόντων υψηλής ποιότητας και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Ένα σύνολο μέτρων και πρακτικών μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των ανωτέρω. - Αναλυτικότερα, ένα συγκεντρωτικό σύστημα προμηθειών είναι εξίσου αναποτελεσματικό όσο και ένα πλήρως αποκεντρωμένο. Απλά το πρώτο μπορεί να...
2009

Μια πολιτική αντιφάσεων αν όχι παραλογισμού!

Το Σεπτέμβριο του 2008 κατέθεσε τις απόψεις του για έσοδα – δαπάνες ο πρώην υπουργός Οικονομίας το «προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2009». Μόλις ένα μήνα αργότερα(!!!) στο κείμενο της Εισήγησης του προϋπολογισμού αναδιατάχθηκαν δαπάνες και έσοδα και σε ορισμένες περιπτώσεις με θεαματικό τρόπο. Μόλις τρεις μήνες μετά (!!!) η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα αναδιατάξει εκ νέου τις δαπάνες του προϋπολογισμού για να ενισχύσει τις ασθενείς τάξεις, το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων, προβαίνοντας σε χιλιάδες προσλήψεις, επιδόματα κ.ά. Η κυβέρνηση λοιπόν βρίσκει πόρους για να αναθεωρήσει σε ελάχιστο χρόνο την πολιτική...