2010

2010

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Μια καταστροφή αποτελεί το έναυσμα για ένα νέο ξεκίνημα. Αυτό μας το δείχνει η παγκόσμια ιστορία. Όταν το 1453 έληξε ο εκατονταετής πόλεμος, με βαριά ηττημένη την Αγγλία, που απώλεσε όλα τα εδάφη της Γαλλίας που κατείχε, η καταστροφή που βίωσε η χώρα ήταν μοναδική. Παράλληλα όμως η ήττα αυτή οδήγησε στην διοικητική αναδιοργάνωση των νικημένων με συνέπεια χρόνια μετά να ζήσει όλος κόσμος τη δύναμη μιας αυτοκρατορίας. Ακόμη και η δική μας ιστορία δίνει πλήθος από παραδείγματα. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι η Ελλάδα μετά τη συντριβή του 1897...
1 2
Page 2 of 2