2016

Νέες Στρατηγικές της Οικονομικής Διπλωματίας

1.52Kviews

Το 2016 θα κλείσει με την οργάνωση από το Υπ. Εξωτερικών, 14-16 επιχειρηματικών αποστολών και 12 Μεικτών Διυπουργικών Επιτροπών (ΜΔΕ). Το 2017 θα ανοίξει με 22 επιχειρηματικές αποστολές και με 12 ΜΔΕ.

Το πρόγραμμα των επιχειρηματικών αποστολών του ΥΠΕΞ για το 2017, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στις ιστοσελίδα μας και στα Επιμελήτρια της χώρας.

Από τα τέλη του 2015 χαράζεται μια πολιτική αφύπνισης της οικονομικής διπλωματίας της χώρας. Επισκεφθήκαμε χώρες που είχαν διαγραφεί από το δικό μας χάρτη (π.χ Μαρόκο), ανοίγοντας παράλληλα προοπτικές σε άλλες για πρώτη φορά (π.χ. Καζακστάν). Παράλληλα προσδιορίσαμε τον σημαντικό ρόλο που παίζουν ορισμένες χώρες για την Ελλάδα, δίνοντας έμφαση σε αυτές, τόσο πέρυσι όσο και φέτος.

Η Ελλάδα διαθέτει στο χώρο της οικονομικής διπλωματίας τρία πλεονεκτήματα διεθνώς. Πρώτον, επιδιώκει την οικονομική συνεργασία, που οδηγεί σε ισότιμη πολιτική, αποφεύγοντας την πολιτική διείσδυση μέσω της οικονομικής της επέκτασής. Αυτό μας κάνει συμπαθείς. Δεύτερον, ο πολιτισμός και το ιστορικό της παρελθόν, ζυγίζει πολύ, όσο παράδοξο και αν ηχεί, ιδιαίτερα σε χώρες όπου μνημεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού φαντάζουν ζωντανά ακόμη και σήμερα. Τρίτον, παντού, και μάλιστα πολύ κοντά στους ξένους κυβερνήτες, υπάρχουν Έλληνες, που θεωρούνται οι καλύτεροι πρέσβεις μας κι βοηθούν σιωπηρά.

Αυτά τα στοιχεία έχουν ενσωματωθεί στην νέα μας πολιτική επικοινωνίας, συνεννόησης και συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Το 2016 δόθηκε ιδιαίτερη προτεραιότητα σε μέτρα πολιτικής υπέρ των εξαγωγικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ). Έτσι, προσφέρεται μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΞ (www. agora.mfa.gr), ένα σύνολο υπηρεσιών και πληροφοριών, ικανό να βοηθήσει κάθε εξαγωγέα, χωρίς το παραμικρό κόστος. Λίστες λόγου χάρη, με 10 χιλιάδες ξένους εισαγωγείς σε 35 κλάδους, διευθύνσεις για καταστήματα delicatessen σε 70 χώρες, αναλυτικοί πίνακες του εισαγωγικού εμπορίου άλλων κρατών, κ.ά, βρίσκονται ήδη αναρτημένα στην «αρχική σελίδα» του portal μας.

Παράλληλα, κατατέθηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) ένα σύνολο προτάσεων φορολογικού χαρακτήρα υπέρ των εξαγωγέων, συμβατών με το κοινοτικό δίκαιο, προς συζήτηση.

Επίσης ετοιμάσαμε ένα νέο πλαίσιο αδειοδότησης των ξένων επενδύσεων, ελάχιστα γραφειοκρατικό.

Κλείνοντας το έτος με την επεξεργασία όλων των ανωτέρω πολιτικών υπέρ των ΜμΕ, το 2017 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρηματικές αποστολές και στη συνέχιση της σύσφιξης των σχέσεών μας με τρίτες χώρες μέσω ΜΔΕ.

Επίσης μεθοδεύεται η όλο και πιο συστηματική ενημέρωση των ξένων επενδυτών για τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, αποστέλλονται κατά την τρέχουσα περίοδο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες σε ένα μεγάλο σύνολο μεγάλων ξένων εταιριών που επιλέξαμε και δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της βιομηχανίας. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στον επενδυτικό νόμο στα αγγλικά, μια παρουσίαση του και χάρτες με όλες τις βιομηχανικές χώρες της χώρας, τη διαθεσιμότητα των άδειων κτηρίων κ.λπ.

Το 2016 επισκεφθήκαμε άνω των 100 επενδυτικών οίκων στις ΗΠΑ και Ην. Βασίλειο. Παράλληλα, αρχίζουν επισκέψεις στα γραφεία ξένων μεγάλων εταιριών, (π.χ. Κορέα τις επόμενες ημέρες) όπου εκεί παρουσιάζονται οι επενδυτικές ευκαιρίες, που προσφέρει η χώρα.

Το 2017 στοχεύουμε σε συγκεκριμένες χώρες της Μ. Ανατολής, του Κόλπου, της Ασίας και Αφρικής στρατηγικού χαρακτήρα γι εμάς, δίνοντας έμφαση σε κλάδους που μπορούν να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στο εξαγωγικό μας εμπόριο. Ένα σύνολο δράσεων αναπτύσσεται σε συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς της χώρας (Επιμελητήρια κ.λπ).

Χωρίς να υποβαθμίζονται όλοι οι υπόλοιποι δυναμικοί εξαγωγικοί κλάδοι της οικονομίας, δίνεται έμφαση στα κατασκευαστικά υλικά, τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, τα φάρμακα και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Από την άλλη, μεθοδεύεται η ανάπτυξη συνεργειών ελληνικών εταιριών με ξένων, μέσω του μηχανισμού της υπεργολαβίας ή μέσω συνεργασιών σε τρίτες χώρες ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα.

Τέλος, εφαρμόζοντας μια πολιτική ισόρροπων σχέσεων, αναπτύσσουμε την εξαγωγική μας δραστηριότητα σε όλες τις χώρες της επιλογής μας, προσφέροντας από την άλλη, όποτε και όπου χρειαστεί, τις υπηρεσίες μας με σκοπό την εξομάλυνση των εκεί διμερών σχέσεων ανάμεσα στα κράτη, που βρίσκονται στο επίκεντρο ενδιαφέροντος της χώρας μας. Με την ανάπτυξη της οικονομικής διπλωματίας ενδυναμώνει λοιπόν η θέση μας ως γεφυροποιού σε αυτές τις περιπτώσεις.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/31505