Άρθρα αρχείου

2017

Να ανεβάσουμε ταχύτητα για τις επενδύσεις

Η κυβέρνηση και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ ή «άτομα και μικροομάδες» κρατούν τα «κλειδιά» των επενδύσεων στη χώρα, εκτιμά ο Δημήτρης Μάρδας. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών τονίζει στα «ΝΕΑ» πως χρειάζονται στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και εμφανίζεται αισιόδοξος για την έκβαση της τρίτης αξιολόγησης, ενώ επαναφέρει την πρότασή του για το «θερινό Νταβός» και τους σύρους επενδυτές. Εκτιμά τέλος πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την κυβερνητική συνοχή από τους ΑΝΕΛ, αλλά, με αφορμή την Κεντροαριστερά, συνιστά «να προσέχουμε τι λέμε για τους πολιτικούς μας αντιπάλους και τι αφορίζουμε». Κινδυνεύουν η κυβερνητική συνοχή...
2017

Παιχνίδι κυριαρχίας: 0,7% vs 99,3%

Η ανισότητα που υφίσταται στον πλανήτη επισημαίνεται με γλαφυρό τρόπο ακόμη και από διάφορες τράπεζες, όπως η Credit Suisse, η οποία κάθε χρόνο δίνει την κατανομή του παγκόσμιου πλούτου (βλ. Διάγραμμα - Πυραμίδα του πλούτου για το 2016). Διάγραμμα – Η κατανομή του παγκόσμιου πλούτου πιν 34 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή το 0,7% του πληθυσμού των ενηλίκων του πλανήτη, ελέγχουν το 45,2% του παγκόσμιου πλούτου, κατέχοντας περιουσιακά στοιχεία της τάξης των 112,9 τρισ. δολαρίων! Το υπόλοιπο 99,3% αρκείται στο εναπομείναν 54,8%. Αναλυτικότερη παρουσίαση της δομής αυτής πραγματοποιήσαμε σε παλαιότερο άρθρο μας...
2017

Η επενδυτική στρατηγική: Πέρα από το μικρό, το μέτριο και το συνηθισμένο!

οικονομία μας αναζητά μια νέα πρόκληση. Τα 80 δις ευρώ από ιδιωτικές επενδύσεις που απαιτούνται για την επόμενη πενταετία, μαζί με τα 20 δις από το νέο ΕΣΠΑ, θεωρούνται απλά ως ένα καλό σημείο εκκίνησης. Οι ταχύτητες όμως με τις οποίες οφείλει να κινηθεί η κυβέρνηση, πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα, αποτελούν τον κύριο παράγοντα επιτυχίας του όλου εγχειρήματος. Αυτές, σε συνδυασμό με μια άλλη αναπτυξιακή κουλτούρα μπορούν να δώσουν άμεσα αποτελέσματα ακόμη και στη βραχυχρόνια περίοδο. Οι πολιτικές υπέρ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),σε...
2017

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος, παραθέτουμε τις ακόλουθες απόψεις προς συζήτηση, που αφορούν δέκα άρθρα του. Άρθρο 19. (Απόρρητο επιστολών) Αλλαγές και προσθήκες στο απόρρητο των επιστολών. Διαγράφεται στην παράγραφο 1 η λέξη «απόλυτα» (εδ. α’). Διαγράφεται επίσης η λέξη «ιδιαίτερα» (εδ. β’) και συμπληρώνεται η παράγραφος 3 στο τέλος της, «εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν σε κακουργηματικές πράξεις». Άρθρο 24 (προστασία φυσικού πολιτιστικού περιβάλλοντος, χωροταξία, πολεοδομία) παρ. 1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το...
2017

Θέμα «Η αναγκαιότητα μιας δυναμικής επενδυτικής διαδικασίας σε εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες»

Η περιστολή των δημοσίων δαπανών,σύμφωνα με το σκεπτικό των Θεσμών, προκαλεί μείωση της δημόσιας και ιδιωτικής ζήτησης-κατανάλωσης. Αυτή εύλογα συμπαρασύρει και τις εισαγωγές, όπως και την εγχώρια παραγωγή. Η μείωση των εισαγωγών συμβάλει στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και ως εκ τούτου, μικραίνει ή εκμηδενίζει το δεύτερο έλλειμμα. Η κάμψη των δημοσιών δαπανών διορθώνει επίσης το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού. Αν όμως σε καθεστώς περιστολής της εγχώριας ζήτησης,επιδιώκεται η αύξηση της εγχώριας παραγωγής, τότε πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές μαζί. Για να δούμε μια τέτοιας μορφής...
1 2 3 19
Page 1 of 19