Οικονομικά μέτρα ανάπτυξης πριν το 2014

Μελέτη για τη νοθεία και το λαθρεμπόριο καυσίμων-Μέτρα Πολιτικής

988views

ΝΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στα μέσα του Αυγούστου του 2012, ζητήθηκε από τη Γενική Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) σε συνεργασία με την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), η
σύνταξη μιας μελέτης, με σκοπό την παρουσίαση μέτρων για την αντιμετώπιση του
προβλήματος της νοθείας και του λαθρεμπορίου καυσίμων. Ένα πρώτο σχέδιο της
μελέτης παραδόθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου και το τελικό κείμενο κατατέθηκε
τον Δεκέμβριο 2014.

Δείτε εδώ

Leave a Response